فایل های دسته بندی تعمیرات و سرویس منوال - صفحه 1

سرویس منوال و شماتیک Dell Studio 1555 Quanta FM9

سرویس منوال و شماتیک Dell Studio 1555 Quanta FM9 ؛ برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سرویس منوال و شماتیک Dell Studio 1535

سرویس منوال و شماتیک Dell Studio 1535 ؛ برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز به نقشه خ

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سرویس منوال و شماتیک Dell Studio 1435 1535 QUANTA FM6 UMA

سرویس منوال و شماتیک Dell Studio 1435 1535 QUANTA FM6 UMA ؛ برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیر

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سرویس منوال و شماتیک Dell Studio 1435 1535 QUANTA FM6 DISCRETE

سرویس منوال و شماتیک Dell Studio 1435 1535 QUANTA FM6 DISCRETE ؛ برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سرویس منوال و شماتیک DELL PP36L Compal LA

سرویس منوال و شماتیک DELL PP36L Compal LA ؛ برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز به ن

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سرویس منوال و شماتیک DELL N5050 1550

سرویس منوال و شماتیک DELL N5050 1550 ؛ برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز به نقشه خوا

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سرویس منوال و شماتیک DELL N5010 berry dg15 amd

سرویس منوال و شماتیک DELL N5010 berry dg15 amd ؛ برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سرویس منوال و شماتیک Dell N5010 WISTRON Berry INTEL Discrete

سرویس منوال و شماتیک Dell N5010 WISTRON Berry INTEL Discrete ؛ برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو ت

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سرویس منوال و شماتیک Dell Latitude E6410

سرویس منوال و شماتیک Dell Latitude E6410 ؛ برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز به نقشه

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی