فایل های دسته بندی صنایع - صفحه 8

آموزش پرومته

آموزش پرومته

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

الگو برداری

الگو برداری در سازمانها بصورت پاور پویت در 43 اسلاید قابل ویرایش

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه ی احداث اسکلت بنای ساختمانی

پروژه ی احداث اسکلت با نرم افزار MSP

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه شبیه سازی پایانه کامپیوتری با نرم افزار ارنا

پروژه شبیه سازی پایانه کامپیوتری با نرم افزار ارنا

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نگهداری بر مبنای قابلیت اطمینان

üمقدمهüپیشینه موضوعüتعاریف RCMüکاربرد ها و ویژگی های RCMüمزایا RCMüمعایب RCMüدستاورد های RCMüنتیجه گیری

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه طرح ریزی واحدهای صنعتی در شرکت ساحل گاز

طرح ریزی واحدهای صنعتی عبارت است از برنا مه ریزی، طرح، بهبود و پیاده سازی سیستم های استقرار و حمل و نقل موادی به نحوی که حداکثر کارایی حاصل شود.

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

استراتژي هاي مراحل مختلف چرخه ي عمر محصول PLC

استراتژي هاي مراحل مختلف چرخه ي عمر محصول PLC

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل سیستم دانشگاه - پروژه‌ی تحلیل سیستم‌ها

پروژه‌ی تحلیل سیستم‌ها با موضوع دانشگاه

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13قبلی · بعدی