فایل های دسته بندی مکانیک - صفحه 1

پایان نامه مدل سازي قطعات يك دستگاه با استفاده ازنرم افزار MECHANICAL DESKTOP

دانلود پایان نامه مدل سازي قطعات يك دستگاه با استفاده ازنرم افزار MECHANICAL DESKTOP :

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درباره ECU

دانلود تحقیق درباره ECU:مخفف Electronic Control Unit يا واحد کنترل الکترونيک مي باشد و نقش هدايت و کنترل يک خودروي انژکتوري را بر عهده دارد. همانطور که مي دانيد خودروهاي انژکتوري بدليل عملکرد بهتر و توانايي پاس کردن استانداردهاي آلودگي، بطور کامل در تمام دنيا جايگزين خودروهاي کاربراتوري شده اند و مغ

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درباره نگهداری اتومبیل

دانلود تحقیق درباره نگهداری اتومبیل:استفاده بهينه از هر وسيله اي مستلزم سرويس و نگهداري به موقع آن دستگاه است كه به عبارتي مي توان اين روش را بازبيني پيشگيرانه ناميد، زيرا عمل به دستورات وضع شده از سوي توليدكننده و همچنين رعايت استانداردهاي موجود نه تنها موجب افزايش عمر و ايجاد قابليت بكارگيري در هر

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل سه بعدی USB Type C در نرم افزارهای سالیدورک ، کتیا و همه نرم افزار های مشابه

فایل سه بعدی USB Type C در نرم افزارهای سالیدورک ، کتیا و همه نرم افزار های مشابه قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل سه بعدی استند ایستاده موبایل در نرم افزارهای سالیدورک ، کتیا و همه نرم افزار های مشابه

فایل سه بعدی استند ایستاده موبایل در نرم افزارهای سالیدورک ، کتیا و همه نرم افزار های مشابه قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل سه بعدی استند ایستاده موبایل در نرم افزارهای سالیدورک ، کتیا و همه نرم افزار های مشابه

فایل سه بعدی استند ایستاده موبایل در نرم افزارهای سالیدورک ، کتیا و همه نرم افزار های مشابه قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل سه بعدی استند موبایل ماشین در نرم افزارهای سالیدورک ، کتیا و همه نرم افزار های مشابه

فایل سه بعدی استند موبایل ماشین در نرم افزارهای سالیدورک ، کتیا و همه نرم افزار های مشابه قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل سه بعدی قاب موبایل شیائومی در نرم افزارهای سالیدورک ، کتیا و همه نرم افزار های مشابه

فایل سه بعدی قاب موبایل شیائومی در نرم افزارهای سالیدورک ، کتیا و همه نرم افزار های مشابه قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل سه بعدی استند افقی موبایل در نرم افزارهای سالیدورک ، کتیا و همه نرم افزار های مشابه

فایل سه بعدی استند افقی موبایل در نرم افزارهای سالیدورک ، کتیا و همه نرم افزار های مشابه قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی