تحقیق درمورد بررسی متغیرها در علوم اجتماعی

دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی
مقدمه:
متغيرها از مهمترين مباحث در تحقيقات اجتماعي ـ انساني مي باشند. هدف شناخت علت يا عوامل پيدائي يا تغيير موضوع مورد تحقيق است و چون اين عوامل تغيير پذيرند و قابل سنجش، آنان را متغير مي خوانيم . در نهايت بايد بتوانيم هم انواع متغيرها رابشناسيم ، هم آنكه روابط آنهار ا با يكديگر شناسايي كنيم. همچنين ، ميزان تأثير يك متغير بر متغير ديگر را مورد سنجش قرار دهيم و اندازه گيري كنيم.بايد روابط يكسويه بين متغيرها را از روابط متقابل و دوسويه تميز دهيم و شبكه متغيرها را كه باهم ، ضمن تأثير متقابل بر يكديگر ، بر پديده هاي ديگر اثر مي نهند، بازشناسي نمائيم.فهرست مطالب:
تعريف :‌
ويژگيها:
1ـ سنجش پذير بودن :‌
2ـ تغيير پذير بودن :‌
انواع متغيرها:
1ـ‌متغيرهاي اسمي :
2ـ متغيرهاي ترتيبي :
3ـ متغيرهاي مستقل :‌
4ـ متغيرهاي وابسته ،‌تابع يا غير مستقل :
در مورد روابط بين متغيرهاي مستقل و تابع چن اصل را بايد متذكر شويم :
5ـ متغيرهاي كنترل :‌
6ـ متغيرهاي كنترل شده :‌
7ـ متغيرهاي واسط يا متداخل :
8ـ متغيرهاي دروني و متغيرهاي بيروني :‌
9ـ متغيرهاي منفرد :‌
10ـ متغيرهاي پيوسته و مجزا :
11ـ متغيرهاي تصنعي :‌
12 ـ متغيرهاي الگوئي :‌
راهيابي انگيزشي ،‌سه شكل يا شيوه مي باشد:
الف ـ شيوه شناختي :
ب ـ شيوه نيازنگري :
پ ـ شيوه ارزيابي :‌
الف ـ التهاب ـ آرامش :
ب ـ‌خود نگري ـ جمع نگري :‌
پ ـ عام ـ‌ خاص :
ث ـ ماهيت منتسب ـ نتيجه عمل :‌
ت ـ محدوديت و تعين ـ وسعت و عدم تعين :‌
ابزاري ـ هدف نهايي :‌
منابع و مآخذ:

دسته بندی: علوم انسانی » علوم اجتماعی

تعداد مشاهده: 1637 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 19

حجم فایل:306 کیلوبایت

 قیمت: 19,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    فایل در قالب word و قابل ویرایش