تحقیق درمورد دستور العمل ایمنی و کار ریخته گری

دسته بندي : کارآفرینی » صنعتی
مقدمه  :
1ـ دستور العمل استقرار پاتيل ذوب ارسالي از LP ، روي برج پاتيل گردان :
ـاپراتور دريچه كشويي بايد از وسايل ايمني فردي استفاده نمايد.
ـاپراتور دريچه كشوئي‌بايد جهت استقرار صحيح پاتيل روي گردان ، جرثقيل را با دقت راهنمايي نمايد.
ـ اپراتور دريچه كشوئي بايد از لغزنده نبودن Walk way اطمينان حاصل نمايد .
ـ اپراتور دريچه كشوئي بايد از عمودي بودن و استقرار صحيح پاتيل روي برج گردان اطمينان حاصل نما يد .
2ـ دستور العمل اتتقال تا نديشكار به موقعيت ريخته گري :
ـ كليه اپراتور هاي شاخه بايد مجهز به وسايل ايمني فردي باشند .
ـ جهت جلو گيري از برخود تا نديشكار ، قبل از حركت بايد مسير حركت و ريل ها به طور كامل بازرسي شود .
ـ از قرار گرفتن در مسير حركت تانديشكار بايد خودداري كرد .
3ـ دستور العمل چرخاندن برج گردان و انتقال پا تيل به موقعيت ريخته گري :
ـ جهت جلو گيري از بر خورد پاتيل ، بايد مسير حركت پاتيل توسط اپراتور بر ج گردان به دقت بازرسي شود.
ـ قبل از چرخاندن پاتيل ، كليه افراد بايد از چرخش آن مطلع شوند .
4ـ دستورالعمل باز كردن دريچه كشويي و شروع ريخته گري :
ـ اپراتور دريچه كشويي بايد حتماً از ماسك ضد تشعشع و كلاه ايمني و لباس نسوز ، كفش ايمني استفاده نمايد .
ـ اپراتور دريچه كشويي بايد از استقرار صحيح پاتيل در موقعيت ريخته گري اطمينان پيدا كند .
5ـ دستورالعمل باز كردن استكاني پاتيل در شرايط اضطراري :
ـ اپراتور دريچه كشويي بايد ساير افراد را از چرخش مجدد برج پاتيل گردان مطلع سازد .
ـ از عدم نشتي اكسيژن در مسير فلكسي بل و دسته لانس اكسيژن اطمينان حاصل شود .
 جهت اطلاع ساير افراد واحدي جهت عدم تردد در زير پاتيل بايد آجير محلي به صدا در آيد .
ـ اپراتور دريچه كشويي پس از باز شدن استكاني و شروع جريان ذوب ، جهت جلوگيري از پاشش زياد ذوب حتماً بايد با تنظيم دريچه كشويي ، شدت جريان ذوب را حدالمكان كاهش دهد .
ـ كليه افراد در هنگام چرخش پاتيل بايد از مسير حركت پاتيل (ناوداني اضطراري) دور شوند .
ـ اپراتور دريچه كشويي بايد سريعاً پاتيل را در موقعيت صحيح ريخته گري مستقر نمايد .


فهرست مطالب:
مقدمه  :
1ـ دستور العمل استقرار پاتيل ذوب ارسالي از LP ، روي برج پاتيل گردان :
2ـ دستور العمل اتتقال تا نديشكار به موقعيت ريخته گري :
3ـ دستور العمل چرخاندن برج گردان و انتقال پا تيل به موقعيت ريخته گري :
4ـ دستورالعمل باز كردن دريچه كشويي و شروع ريخته گري :
5ـ دستورالعمل باز كردن استكاني پاتيل در شرايط اضطراري :
6ـ دستورالعمل دما و نمونه گيري :
7ـ دستورالعمل راه اندازي شاخه ها :
8ـ دستورالعمل آماده سازي قالبها :
9ـ دستورالعمل آماده سازي تانديش :
10ـ دستورالعمل انتقال تانديش مصرفي واحد ريخته گري به قسمت تعمير تانديش :
11ـ دستورالعمل انتقال تانديش از قسمت تانديش به واحد ريخته گري و استقرار آن روي تانديش كار :
12ـ دستورالعمل تعويض قالب :
13ـ دستورالعمل انتقال اسكرابهاي داخل ظرف ضايعات به بخش ضايعات :
14ـ دستورالعمل برش شمش با مشعل دستي :
15ـ نكات زيست محيطي :
آماده سازي قالبهاي ريخته گري
بازرسيهاي فني
نكات ايمني
رعايت نكات زير در هنگام آماده سازي قالبها الزامي است :
عمليات آماده سازي تانديش جهت شروع ريخته گري
پيشگرم تانديش
در حالت اتومات
در حالت دستي
الف) شرايط عادي :
ب) شرايط اضطراري :
بازرسي هاي فني
نكات ايمني
عمليات ريخته گري
1ـ كنترل مقدماتي تجهيزات عمومي
الف) اتاق كنترل اصلي :
ب) قرار دادن دامي بار :
ج) سكونسهاي اتوماتيك قرار گرفتن دامي بار :
2ـ كنترل مقدماتي تجهيزات عمومي سطح ريخته گري :
3ـ كنترل هاي شروع ريخته گري (تمام نشان دهنده هاي Consent to Cast روي HMI بايد سبز باشند .)
4ـ ريخته گري :
الف) سيكل عملكرد پاتيل و تانديش :
ب) شروع ريخته گري :
ج) راه اندازي شاخه ها :
د) بررسي هاي لازم در سطح ريخته گري در زمان ريخته گري :
5ـ نمونه گيري جهت آناليز شيميايي :
6ـ بررسي هاي اتاق كنترل در زمان ريخته گري :
7ـ پايان ريخته گري :
شاخه ها طبق مراحل زير بسته شوند :
ج) اقدامات مورد نياز در شرايط غير نرمال :
1ـ توقفات ناشي از برق :
2ـ قطع آب خنك كننده مدار اوليه :
3ـ فشار هواي فشرده آمادگي ندارد (Consent to cast در  HMI) :
4ـ مشكل جدا شدن دامي بار :
5ـ تجهيزات بالابرنده شمش ها :
6ـ مشكلات بستر خنك كننده :
نكات ايمني
رعايت نكات ايمني زير قبل از شروع ريخته گري و در انتهاي آن الزامي است :
عيوب ريخته گري
1ـ عيوب سطحي :
تركهاي طولي لبه (كناري) :
تركهاي سطحي طولي :
تركهاي عرضي لبه اي (كناري) :
تركهاي عرضي سطحي :
حفره طولي :
حفره عرضي :
تراوش :
پوسته اي شدن :
پوشش كاري :
خطوط متناوب :
ديواره كاذب :
12ـ1ـ حركت به طرف جلو :
13ـ1ـ توقف ريخته گري (كمربند) :
14ـ1ـ پاشش :
15ـ1ـ كثافات :
16ـ1ـ ناخالصيهاي سرباره :
17ـ1ـ خراشيدگي سطحي :
18ـ1ـ مك ها :
19ـ1ـ روزنه هاي سوزني :
2ـ عيوب داخلي :
1ـ2ـ تركهاي ستاره اي شكل :
2ـ2ـ تركهاي زاويه اي :
3ـ2ـ عيوب مركزي :
3- عيوب هندسي :
دسته بندی: کارآفرینی » صنعتی

تعداد مشاهده: 2112 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 43

حجم فایل:276 کیلوبایت

 قیمت: 19,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    فایل در قالب word و قابل ویرایش