اخرین محصولات ثبت شده

شماتیک و سرویس منوال Samsung J400

شماتیک و سرویس منوال Samsung J400 ؛ برای تعمیرات موبایل تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و سولوشن تعمیراتی استفاده می نمایند که سولوشن تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز به نقشه خوانی دارند تا ش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال Samsung J1 mini j106h

شماتیک و سرویس منوال Samsung J1 mini j106h؛ برای تعمیرات موبایل تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و سولوشن تعمیراتی استفاده می نمایند که سولوشن تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز به نقشه خوانی د

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال Huawei Honor 5C

شماتیک و سرویس منوال Huawei Honor 5C؛ برای تعمیرات موبایل تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و سولوشن تعمیراتی استفاده می نمایند که سولوشن تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز به نقشه خوانی دارند ت

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال Samsung Galaxy M30s SM-M307F SM-M307FN

شماتیک و سرویس منوال Samsung Galaxy M30s SM-M307F SM-M307FN ؛برای تعمیرات موبایل تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و سولوشن تعمیراتی استفاده می نمایند که سولوشن تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال Samsung Galaxy A50s SM-A507FN-A5070

شماتیک و سرویس منوال Samsung Galaxy A50s SM-A507FN-A5070 ؛ برای تعمیرات موبایل تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و سولوشن تعمیراتی استفاده می نمایند که سولوشن تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال Samsung Galaxy A30s SM-A307FN-G-GT-GN (A307)

شماتیک و سرویس منوال Samsung Galaxy A30s SM-A307FN-G-GT-GN (A307) ؛ برای تعمیرات موبایل تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و سولوشن تعمیراتی استفاده می نمایند که سولوشن تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال Samsung Galaxy A8 (2018) SM-A530F

شماتیک و سرویس منوال Samsung Galaxy A8 (2018) SM-A530F ؛ برای تعمیرات موبایل تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و سولوشن تعمیراتی استفاده می نمایند که سولوشن تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز به

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال Samsung A320

شماتیک و سرویس منوال Samsung A320 ؛ برای تعمیرات موبایل تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و سولوشن تعمیراتی استفاده می نمایند که سولوشن تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز به نقشه خوانی دارند تا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال Samsung A20s

شماتیک و سرویس منوال Samsung A20s ؛برای تعمیرات موبایل تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و سولوشن تعمیراتی استفاده می نمایند که سولوشن تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز به نقشه خوانی دارند تا ش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال Samsung SM-A107_Tshoo

شماتیک و سرویس منوال Samsung SM-A107_Tshoo؛ برای تعمیرات موبایل تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و سولوشن تعمیراتی استفاده می نمایند که سولوشن تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز به نقشه خوانی دا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و برد ویو xiaomi redmi 7a

شماتیک و برد ویو xiaomi redmi 7a :برای تعمیرات موبایل تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و سولوشن تعمیراتی استفاده می نمایند که سولوشن تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز به نقشه خوانی دارند تا شما

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و بلوک دیاگرام Xiaomi RedMi3

شماتیک و بلوک دیاگرام Xiaomi RedMi3: برای تعمیرات موبایل تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و سولوشن تعمیراتی استفاده می نمایند که سولوشن تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز به نقشه خوانی دارند تا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل