فایل های دسته بندی پزشکی - صفحه 1

آسیب های وارد شده به مغز و مرگ سلولی در بیماری های مغزی

آسیب های وارد شده به مغز و مرگ سلولی در بیماری های مغزی

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش داده کاوی بیماری دیابت

گزارش داده کاوی بیماری دیابت

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت اخلاق پزشکي در اسلام

دانلود پاورپوینت اخلاق پزشکي در اسلام

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت استاندارد های بخش اوژانس

دانلود پاورپوینت استاندارد های بخش اوژانس

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه چک لیست ممیزی آموزش به بیمار(پرسشنامه حین پذیرش،حین بستری،حین ترخیص) می باشد

دانلود پرسشنامه چک لیست ممیزی آموزش به بیمار(پرسشنامه حین پذیرش،حین بستری،حین ترخیص) می باشد

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کامل استاندارد های اتاق عمل

دانلود پاورپوینت کامل استاندارد های اتاق عمل

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تنگی کانال نخاعی

تنگی کانال نخاعی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درمان با اکسیژن پر فشار (هایپر یار)

پاورپوینت درمان با اکسیژن پر فشار (هایپر یار)

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کافیین دیجیتال

کافیین دیجیتال برای انرزی ذهن و افزایش بهره وری مغز . ای کیو

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9قبلی · بعدی