فایل های دسته بندی عمومی - صفحه 1

نقش زنان و دختران در دفاع مقدس و جنگ نرم

نقش زنان و دختران در دفاع مقدس و جنگ نرم

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تهدیدات و فرصت های شبکه‌های اجتماعی

تهدیدات و فرصت های شبکه‌های اجتماعی

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت امداد و نجات در دفاع مقدس

پاورپوینت امداد و نجات در دفاع مقدس

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امداد و نجات در دفاع مقدس

امداد و نجات در دفاع مقدس

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کاربرد ریاضی در کامپیوتر

کاربرد ریاضی در کامپیوتر

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی دفاعی کشور و مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه

پاورپوینت بررسی دفاعی کشور و مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی دفاعی کشور و مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه

بررسی دفاعی کشور و مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

چگونه مي توان كشور و جامعه اي داراي رحمت اسلامی و نبوی داشته باشيم

پاسخ پرسش مهر رئيس جمهوري سال 95، خشونت از کجا نشات گرفته است؟ چگونه عده ای خشونت را می آموزند؟ در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کرد؟چگونه میتوانیم کشور و جامعه ای دارای رحمت اسلامی و نبوی داشته باشیم ؟چگونه می‌توانیم جوامع، منطقه و جهان را از خشونت برهانیم؟

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی