فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 1

تحقیق ترابري چند نوعي و نارسائي قانون داخلي

دانلود تحقیق درمورد ترابري چند نوعي و نارسائي قانون داخلي:ترابري در يك منطقه جغرافيائي ، همچون شريانهاي حياتي آن منطقه مي باشد. هر نوع اهمال و قصور يا عنايت و حمايت از آن متضمن اثراتي سريع و صريح در سطوح فرهنگي ، اقتصادي واجتماعي آن منطقه مي باشد، عرضه خدمات جابجائي كالا، تبادل نيروي كار و توليد را

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

دانلود تحقیق درمورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق:در مورد احوال شخصيه، يعنى وضعيت (Elat) و اهليت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بين الملل خصوصى كشورها، پيش بينى شده است. در حقوق موضوعه بعضى كشورها قاعده‏اى پذيرفته شده كه به موجب آن احوال شخصيه افراد اصولاً تابع قانون دولت مت

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق حقوق بین الملل خصوصی

دانلود تحقیق در مورد حقوق بین الملل خصوصی :قبل از ورود به بحث حقوق بين الملل خصوص بايد به كنكاش در آن پرداخته و گفت كه حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوري است كه حاكم بر روابط افراد مي باشد كه اين چنين تعريفي را كه حكومت يي كنر بر روابط افراد ياهم توان در حقوق خصوص يافت كه اگر اين حاكميت قواعد طرف دي

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تضمين كالا در تجارت بين الملل بررسي موضع حقوقي آلمان ، انگليس ، ايتاليا ، فرانسه ، ايالت متحده

دانلود تحقیق درمورد تضمين كالا در تجارت بين الملل بررسي موضع حقوقي آلمان ، انگليس ، ايتاليا ، فرانسه ، ايالت متحده:بايعي كه در تجارت بين الملل مايل است كالا را به طور نسيه و غير نقدي به مشتريانش تحويل دهد ، مرتباً با اين سوال روبروست كه بهترين شيوه تضمين طلبش در رابطه با ثمن معامله چيست ؟ غير از شكل

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق نگاهي ديگر به قانون حاكم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران

دانلود تحقیق در مورد قانون حاكم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران:از نظر حقوق ايران، چه قانوني حاكم بر احوال شخصيه خارجيان است؟ در نگاه اول جواب اين سؤال بسيار ساده به نظر مي‎رسد، زيرا ماده 7 قانون مدني صراحتاً مي‎گويد كه: «اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خ

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق نقش (ياتا) در مبادله حقوق و آزادي هاي هوائي

دانلود تحقیق درمورد نقش (ياتا) در مبادله حقوق و آزادي هاي هوائي:« اتحاديه حمل ونقل هوائي بين المللي » (ياتا) (1) ازمهمترين سازمانهاي بين المللي خصوصي هوايي است . اين اتحاديه ، در سطح جهاني ،اداره مسائل مربوط به حمل و نقل هوائي را انجام مي دهد .« ياتا » مثل هر اتحاديه صنفي ، حافظ منافع مؤسسات هواپيما

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مشاركت تجارتي بين المللي

دانلود تحقیق درمورد مشاركت تجارتي بين المللي:شاركت تجارتي بين المللي (serutneV tnioJ) به صورت واحدهاي تجارتي هستند كه به منظور ايجاد شعبه مشترك تجارتي كشورهاي مختلف با انعقاد قرارداد فميابين ، آورده هاي نقدي و يا غيرنقدي خود را در آن سرمايه گذاري مي نمايند تا بدين وسيله داراي حق كافي در شعبه مشترك ب

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مسئوليت و حقوق عامل حمل و نقل مركب در معاهده ژنو 1980

تحقیق مسئوليت و حقوق عامل حمل و نقل مركب در معاهده ژنو1980 : عامل حمل ونقل مركب، شخصي را گويند كه در مقابل صاحب كالا، جابه جايي سالم كالا را از نقطه اي به نقطه ديگر توسط وسائل حمل گوناگون در ازاي مبلغي متعهد مي شود . نخستين پرسشي كه از جهت حقوقي در مورد شخص اخير مطرح مي گردد مسؤوليت اوست . نگاهي به

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مسائل و روشهاي تعيين مقررات براي شركتهاي چند مليتي

دانلود تحقیق درمورد مسائل و روشهاي تعيين مقررات براي شركتهاي چند مليتي:پديده موسوم به شركتهاي چند مليتي ، درچند سال اخير اذهان را به خود جلب كرده است . با آن كه نوشته ها در اين زمينه فراوان است ولي همگي داراي كيفيت مطلوب نيست و از نظر تجربي و تئوري هنوز نمي توان به نتايج متقيني دربارة شركتهاي چند مل

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی