فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

تحقیق درمورد صافی کف پا

دانلود تحقیق درمورد صافی کف پا:کمتر مواردی پیش می آید که انسان در مورد نحوه راه رفتن خود فکر کند. اما باید گفت فرآیند راه رفتن دارای یک مکانیزم نسبتاً پیچیده، بخصوص برای پاها می باشد. زیرا تمام وزن بدن به پاها وارد شده و منجر به حفظ تعادل آن می شود. از جمله بیماریهای شایع پا، صافی کف پا می باشد.در

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درمورد خلاقیت

دانلود تحقیق درمورد خلاقیت:در رویكردی عمومی، نگاه به خلاقیت، منظری توسعه مدارانه و جهتگیری اثربخش را به همراه دارد. خلاقیت از دیرباز عنصری تماماً ذاتی و نهادینه شده و تقریباً موروثی قلمداد شده ولی آنچه كه امروز به عنوان نگرش خلاقانه، طراحی خلاقانه، استعداد خلاق و بیشتر از همه تفكر خلاق موسوم است، پا

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق ترابري چند نوعي و نارسائي قانون داخلي

دانلود تحقیق درمورد ترابري چند نوعي و نارسائي قانون داخلي:ترابري در يك منطقه جغرافيائي ، همچون شريانهاي حياتي آن منطقه مي باشد. هر نوع اهمال و قصور يا عنايت و حمايت از آن متضمن اثراتي سريع و صريح در سطوح فرهنگي ، اقتصادي واجتماعي آن منطقه مي باشد، عرضه خدمات جابجائي كالا، تبادل نيروي كار و توليد را

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

دانلود تحقیق درمورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق:در مورد احوال شخصيه، يعنى وضعيت (Elat) و اهليت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بين الملل خصوصى كشورها، پيش بينى شده است. در حقوق موضوعه بعضى كشورها قاعده‏اى پذيرفته شده كه به موجب آن احوال شخصيه افراد اصولاً تابع قانون دولت مت

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق حقوق بین الملل خصوصی

دانلود تحقیق در مورد حقوق بین الملل خصوصی :قبل از ورود به بحث حقوق بين الملل خصوص بايد به كنكاش در آن پرداخته و گفت كه حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوري است كه حاكم بر روابط افراد مي باشد كه اين چنين تعريفي را كه حكومت يي كنر بر روابط افراد ياهم توان در حقوق خصوص يافت كه اگر اين حاكميت قواعد طرف دي

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تضمين كالا در تجارت بين الملل بررسي موضع حقوقي آلمان ، انگليس ، ايتاليا ، فرانسه ، ايالت متحده

دانلود تحقیق درمورد تضمين كالا در تجارت بين الملل بررسي موضع حقوقي آلمان ، انگليس ، ايتاليا ، فرانسه ، ايالت متحده:بايعي كه در تجارت بين الملل مايل است كالا را به طور نسيه و غير نقدي به مشتريانش تحويل دهد ، مرتباً با اين سوال روبروست كه بهترين شيوه تضمين طلبش در رابطه با ثمن معامله چيست ؟ غير از شكل

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق نگاهي ديگر به قانون حاكم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران

دانلود تحقیق در مورد قانون حاكم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران:از نظر حقوق ايران، چه قانوني حاكم بر احوال شخصيه خارجيان است؟ در نگاه اول جواب اين سؤال بسيار ساده به نظر مي‎رسد، زيرا ماده 7 قانون مدني صراحتاً مي‎گويد كه: «اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خ

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق نقش (ياتا) در مبادله حقوق و آزادي هاي هوائي

دانلود تحقیق درمورد نقش (ياتا) در مبادله حقوق و آزادي هاي هوائي:« اتحاديه حمل ونقل هوائي بين المللي » (ياتا) (1) ازمهمترين سازمانهاي بين المللي خصوصي هوايي است . اين اتحاديه ، در سطح جهاني ،اداره مسائل مربوط به حمل و نقل هوائي را انجام مي دهد .« ياتا » مثل هر اتحاديه صنفي ، حافظ منافع مؤسسات هواپيما

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مشاركت تجارتي بين المللي

دانلود تحقیق درمورد مشاركت تجارتي بين المللي:شاركت تجارتي بين المللي (serutneV tnioJ) به صورت واحدهاي تجارتي هستند كه به منظور ايجاد شعبه مشترك تجارتي كشورهاي مختلف با انعقاد قرارداد فميابين ، آورده هاي نقدي و يا غيرنقدي خود را در آن سرمايه گذاري مي نمايند تا بدين وسيله داراي حق كافي در شعبه مشترك ب

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی